ဘီး ကွန်ယက်ဖြစ်ရပ်ဆန်း

ထားခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ထို့ကြောင့်၊တတိယပါတီများတာဝန်ရှိသည်ဒေတာတွေကိုအပြောင်းအလဲ။ ထားခဲ့မယ္။ ထို့ကြောင့်၊တတိယပါတီများတာဝန်ရှိသည်ဒေတာတွေကိုအပြောင်းအလဲ။ ထားခဲ့မယ္။ ထို့ကြောင့်၊တတိယပါတီများတာဝန်ရှိသည်ဒေတာတွေကိုအပြောင်းအလဲ။
ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့ စုံတွဲဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ ငါလိုအ တွေ့ဆုံရန်ဖို့သင်တို့အဘို့အဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက် မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း